جدول فروش فیلم‌ها

رتبه

نام فیلم

مدت اکران

مجموع فروش