جدول فروش فیلم‌ها

آمار فروش چهارشنبه‌ی هر هفته به‌روزرسانی می‌گردد.

رتبه

نام فیلم

مدت اکران

مجموع فروش